Principy života

Marcela RozehnalováJistě jste podobně jako já slýchávali větu: „Nevědomost hříchu nečiní, ale neznalost zákona neomlouvá.“

Ať chceme nebo nechceme, náš život podléhá zákonům, zákonitostem a principům – fyzikálním, chemickým, morálním a duchovním – a to bez ohledu na to, jestli dané principy a zákony známe nebo neznáme, jestli jim věříme nebo nevěříme, jestli je respektujeme nebo ne. Nemusíte znát zákon gravitace ani v něj věřit. Přesto, když vám na okraji 10timetrové skály uklouzne noha, poletíte dolů.

S morálními a duchovními principy a zákony je to stejné. Existují a fungují naprosto neomylně se 100% přesností. Problém je, že je většina lidí nezná nebo je objevuje nesystematicky metodou zkouška-omyl.

Já jsem měla to štěstí, že jsem se jimi mohla zabývat v posledních téměř 24 letech velice systematicky a uceleně. Absolvovala jsem několik tisíc hodin teoretického i praktického výcviku a po celých 24 let si tyto zákony denně ověřuji ve svém životě.

——————

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ
„Na cestě ke světu míru, lásky a harmonie“

14.-15. června 2014
Podrobné informace a přihláška ZDE.

——————

Díky nim má můj život jasný, neměnný cíl a využíváním znalostí těchto zákonů a principů v každodenním životě jsem byla schopna řešit složité situace v osobním, rodinném i pracovním životě správným způsobem, a to s ohledem na dlouhodobou perspektivu nikoli pouze na momentální benefit.

Pořád jsem na cestě, ale protože vím, že tato cesta je cestou k naplněnému, šťastnému a smysluplnému životu, rozhodla jsem se, že se s vámi o své bohatství začnu dělit, aby i vám znalost vyšších mravních duchovních zákonů a principů vnesla do života světlo, radost, vědomé utváření dobrých vztahů a mohli jste z ní trvale prosperovat. Možná, že vaše cesta bude rychlejší než moje a to pro mě bude tou největší radostí. J

Když jsem studovala medicínu, učila jsem se v prvních letech anatomii, histologii, biochemii a fyziologii – jak vypadá a funguje zdravé lidské tělo, v dalších letech patologii a patofyziologii – jak to vypadá, když je tělo nemocné. Teprve pak jsem se učila klinické obory a cestu ze stavu nemoci do stavu zdraví – tedy terapii.

 

Původní ideál

Stejným způsobem je třeba porozumět principům a zákonitostem, kterým podléhá náš život a naše vztahy, pochopit původní ideál, podle něhož funguje celé univerzum a který je matricí i pro život každého z nás. To je stav zdraví. Všichni ale dobře víme, že jak náš osobní život, tak vztahy a naše místo v celé společnosti není 100% zdravím. Pro ty šťastnější je to možná 70-80%, pro ty méně šťastné 50%, 30% i méně. Proč tomu tak je? Jaká je příčina naší „nemoci“, nemoci našich vztahů? Porozumíme-li vyšším mravním a duchovním principům a odhalíme-li, kde došlo k jejich narušení, dostaneme hluboké porozumění pro náš osobní život. Ale nestačí jen zdraví a nemoc. Musíme znát i cestu úzdravy.

 

Cesta

Zvu vás na tuto cestu, na krásné, smysluplné a dobrodružné putování vaším vlastním životem, vašimi vlastními vztahy, vaší vlastní minulostí i budoucností. Stanete se tak jednou provždy pánem vašeho života. Naučím vás porozumět historii vaší rodové linie, událostem, které se odehrály v životě vašich předků, tomu, jak ovlivňují váš život a život vašich potomků, jaké je vaše místo tady a teď, jak můžete splácet duchovní dluhy tak, aby nezatěžovaly vaše děti a jak můžete uchovat a dokonce rozmnožit bohatství vašich předků pro další generace.

Budu pořádat semináře, natáčet videa a postupně vás budu seznamovat se vším, co změnilo trvale můj život tak, že jsem schopna za něj v každém okamžiku nést plnou zodpovědnost a těšit se z něj, i když to neznamená, že by byl vždycky jednoduchý.

Poznejte principy, které determinují váš život. Přestaňte snít o svém životě. Začněte žít své sny!

 

 

 

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ
„Na cestě ke světu míru, lásky a harmonie“
14.-15. června 2014
Podrobné informace a přihláška ZDE.